ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਲਵਾਯੂ, ਇੰਗਲੈਂਡ

ਦ ਬੀਸਟ ਆਫ਼ ਦਿ ਈਸਟ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ
ਜਲਵਾਯੂ, ਇੰਗਲੈਂਡ

ਦ ਬੀਸਟ ਆਫ਼ ਦਿ ਈਸਟ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ

“ਕ੍ਰਾਸਟੀਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੌਬਸਟ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ. ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ”ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ“ ਪੂਰਬ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ”ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਯੂਕੇ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਲਵਾਯੂ, ਇੰਗਲੈਂਡ

ਦ ਬੀਸਟ ਆਫ਼ ਦਿ ਈਸਟ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ

“ਕ੍ਰਾਸਟੀਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੌਬਸਟ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ. ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ”ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ“ ਪੂਰਬ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ”ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਯੂਕੇ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ