ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਿਹਤ

ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਨਾਲ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਿਹਤ

ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਨਾਲ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਾਪਾਨੀ ਭੋਜਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜਪਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ. ਭੋਜਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟੈਂਗਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿਹਤ

ਗਿਆਰਾਂ ਭੋਜਨ ਜਾਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਮਠਿਆਈਆਂ, ਅਲਕੋਹਲ, ਸੁਧਾਰੀ ਆਟਾ, ਮਿੱਠੇ ਆਦਿ. ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਹਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਉਤਪਾਦ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿਹਤ

ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਨਾਲ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਾਪਾਨੀ ਭੋਜਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜਪਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ. ਭੋਜਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟੈਂਗਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ