ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀਜ

ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ... ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਬੀਜ

ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ... ਹਮੇਸ਼ਾਂ

ਬੀਜ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹਨ. ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਗੇੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਬਾਯਰ (ਮੋਨਸੈਂਟੋ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ… ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ… ਹਮੇਸ਼ਾਂ… ਇਕੋਏਟਿਕਾ ਬੀਜ ਪਬਲਿਕ ਪੈਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨਵੰਬਰ 2018 ਈਕੋਪੋਰਟਲ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਬੀਜ

ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ... ਹਮੇਸ਼ਾਂ

ਬੀਜ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹਨ. ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਗੇੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਬਾਯਰ (ਮੋਨਸੈਂਟੋ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ… ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ… ਹਮੇਸ਼ਾਂ… ਇਕੋਏਟਿਕਾ ਬੀਜ ਪਬਲਿਕ ਪੈਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨਵੰਬਰ 2018 ਈਕੋਪੋਰਟਲ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ